Page 1 of 1

Okȟáŋšniyaŋ waúŋ kte

PostPosted: October 30th, 2009, 4:51 am
by Jan
Mitákuyepi,

Waŋná akhé omáwani kte. Okó yámni heháŋyaŋ omáwani kte. Lakȟól’iya waúŋspewičhakhiyapi kiŋ hená akhé ób wówaši ečhámuŋ na ówičhawakiyiŋ kte ló. Wakpá Wašté Oyáŋke é na Íŋyaŋ Woslál Háŋ Oyáŋke ektákta Lakȟól’iyapi kiŋ lé íškiŋmičiyiŋ kte.
Ho čha hé ečhúŋhaŋ líla ȟčiŋ okȟáŋšniyaŋ waúŋ kte, čhaŋkhé léčhiya ižéhaŋ waú kte šni. Naíŋš waú kte éyaš wówawa kte ȟče šni. Ho čha taŋyéȟčiŋ waúŋspeič’ičhiyapi na ókičhiyapi na yuónihaŋyaŋ kičhíčhuwa po. ;)

Taŋyáŋ úŋ po.

Lé Jan, nitákuye miyé yeló.