Okȟáŋšniyaŋ waúŋ kte

Okȟáŋšniyaŋ waúŋ kte

Postby Jan » October 30th, 2009, 4:51 am

Mitákuyepi,

Waŋná akhé omáwani kte. Okó yámni heháŋyaŋ omáwani kte. Lakȟól’iya waúŋspewičhakhiyapi kiŋ hená akhé ób wówaši ečhámuŋ na ówičhawakiyiŋ kte ló. Wakpá Wašté Oyáŋke é na Íŋyaŋ Woslál Háŋ Oyáŋke ektákta Lakȟól’iyapi kiŋ lé íškiŋmičiyiŋ kte.
Ho čha hé ečhúŋhaŋ líla ȟčiŋ okȟáŋšniyaŋ waúŋ kte, čhaŋkhé léčhiya ižéhaŋ waú kte šni. Naíŋš waú kte éyaš wówawa kte ȟče šni. Ho čha taŋyéȟčiŋ waúŋspeič’ičhiyapi na ókičhiyapi na yuónihaŋyaŋ kičhíčhuwa po. ;)

Taŋyáŋ úŋ po.

Lé Jan, nitákuye miyé yeló.
Lé Jan miyé yeló.
Blihíč’iyapi na Lakȟól’iyapi kiŋ čhaŋtét’iŋsya yutáŋyaŋkel uŋspéič’ičhiya po. Héčhel uŋglúkinipi kte ló.
Jan
Activity level - ičíwikčemna yámni akéyamni
Activity level - ičíwikčemna yámni akéyamni
 
Posts: 5812
Joined: December 15th, 2008, 1:23 pm
Location: Lakȟól’iyapi kiŋ tȟamákȟočhe
Karma: 3031

Return to Wótȟaŋiŋ na yaótȟaŋiŋpi - NEWS and ANNOUNCEMENTS

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest